PROCES DOTACE

1. Výběr vhodného dotačního programu

V prvním kroce je nutné si dobře promyslet svůj záměr, který chcete realizovat a poté vybrat ten nejvhodnější dotační titul, jehož podmínky záměru odpovídají.

Nevíte, jaký dotační titul nejlépe odpovídá vašemu záměru?

Určitě vám pomůže náš přehled dotací.

Přehled oblastí podpory