OBLASTI PODPORY

Věda a výzkum

Základním posláním EU fondů je podporovat inovační aktivity firem. Neustálý vývoj nových produktů a inovace těch stávajících je pro české společnosti jedinou cestou, jak uspět i v mezinárodní konkurenci.

V oblasti výzkumu a vývoje je možné z dotací podpořit jak náklady na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků, tak výdaje na vybudování a technologické vybavení výzkumných i vývojových pracovišť či firemních laboratoří.

Podporované oblasti
  • Dotace na mzdy VaV pracovníků
  • Dotace na prototypy a průmyslové vzory
  • Dotace na vybudování technologického zázemí
  • Dotace na ochranu průmyslového vlastnictví
PROPOJENÍ S EXPERTY

Už jste zvážili možnost propojení vašeho dotačního projektu s experty?

Jak to funguje?

Jsme partneři několika českých prestižních univerzit, a dokážeme zprostředkovat výzkum vašeho projektu, který vám pomůže v získání větších dotací.

Ing. Pavel Orság, majitel společnosti

Dotace na projekt v inovačním programu a pro výzkumné a vývojové centrum v souhrnné výši bezmála 10.000.000 Kč nám byla schválena. Doba návratnosti projektu se významně snížila.

Ing. Arnold Macura

ředitel

VALVEA s.r.o. / výroba průmyslových armatur