OBLASTI PODPORY

Nemovitosti

Dotovány mohou být například i projekty zaměřené na rekonstrukci nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly.

Dotaci je možné získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj či pro firemní školicí střediska.

Dotace na nemovitosti jsou podnikům rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Podporované oblasti
  • Dotace na rekonstrukce starých objektů
  • Realizace úsporných opatření
  • Vybudování datového centra
  • Výstavba či rozšíření fotovoltaických elektráren

Podařilo se získat dotaci 11.594.000 Kč na projekt z programu Inovace - rekuperační jednotky.

Jiří Zedník

ředitel

BBA HRANICE, spol. s r.o. / výrobce mobilních čerpadel a potrubních systémů