PROCES DOTACE

7. Udržitelnost programu

Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu. Nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety.

Po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu a současně dále naplňovat povinné indikátory.

POZOR – v období udržitelnosti nelze prodat ani zcizit jeho výstupy.

Věděli jste, že v období tzv. udržitelnosti projektu vám v případě nedodržení podmínek hrozí krácení dotace či dokonce její vrácení?

Udržitelnost projektu

Mějte na paměti, že dnem ukončení projektu všechny vaše povinnosti nekončí. Je nutné, abyste i po ukončení projektu nadále monitoroval ukazatele projektu a zaručil tak udržitelnost projektu i po jeho skončení.

Délka monitorování projektu se vždy odvíjí od operačního programu, tj. např. v případě závazku vytvoření nových pracovních míst je toto období 3 let pro podniky do 50 zaměstnanců (malé podniky) a 5 let pro podniky nad 50 zaměstnanců (střední podniky).

Archivace projektové dokumentace

Další vaší povinností po ukončení projektu je zajištění archivace projektové dokumentace a všech dalších materiálů a dokladů souvisejících s realizací projektu. Zpravidla se jedná o dobu 10 let po obdržení závěrečné platby.

Doporučujeme vám pořídit si speciální šanon a vkládat do něj všechny projektové dokumenty, účetní doklady, včetně kopií těchto dokladů a dokumentů.

Je vhodné, abyste se také seznámili s důvody, které mohou vést k vrácení nebo krácení dotace. V praxi se většinou jedná o tyto důvody pro její vrácení:

  • chyby ve výběrovém řízení,
  • nesplnění plánovaných výsledků,
  • nedodržení plnění termínů (bez zahájení včasného změnové řízení či
  • informování poskytovatele dotace),
  • náklady vznikly dříve, než bylo přípustné (pozor na datum způsobilosti výdajů).