PROCES DOTACE

4. Právní akt

V případě, že projekt úspěšně projde hodnocením a v rámci připravené finanční alokace v příslušné dotační výzvě je na něj dostatek finančních prostředků, docházení k uzavření právního aktu poskytnutí podpory.

Na základě právního aktu vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za předpokladu splnění podmínek pro její vyplacení. Z žadatele se v tento okamžik stává příjemce dotace.

Mezi nejčastější formy právního aktu patří tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Smlouva o poskytnutí dotace.