"Každý UŠETŘENÝ MILIÓN má stejnou váhu jako vydělaný"

Vyznat se ve struktuře dotačních programů je náročný úkol, kde na první pohled nemusí být jednoznačné, jaký dotační program můžete využít. Proto jsme pro Vás připravili přehled nejčastěji dotovaných oblastí, ze kterých si vyberete výrazně snáze.

Výzkum a vývoj

Základním posláním EU fondů je podporovat inovační aktivity firem. Neustálý vývoj nových produktů a inovace těch stávajících je pro české společnosti jedinou cestou, jak uspět i v mezinárodní konkurenci.

V oblasti výzkumu a vývoje je možné z dotací podpořit jak náklady na mzdy výzkumných a vývojových pracovníků, tak výdaje na vybudování a technologické vybavení výzkumných i vývojových pracovišť či firemních laboratoří. 

Podporované oblasti:

 • Dotace na mzdy VaV pracovníků
 • Dotace na prototypy a průmyslové vzory
 • Dotace na vybudování technologického zázemí
 • Dotace na ochranu průmyslového vlastnictví

Technologie a stroje

Strukturální fondy vám pomůžou s rozvojem firmy. Pořídíte si modernější a výkonnější technologie, snížíte náklady na výrobu, a tím zvýšíte svou konkurenceschopnost.

Z fondů EU si můžete pořídit nové stroje pro výrobu či zefektivnění provozu, nové technologie, vybavení výzkumných center nebo vzdělávacích středisek. Z dotací EU si můžete nakoupit i hardware, software, patenty a licence.

Podporované oblasti:

 • Dotace na nové stroje a vybavení
 • Dotace na hardware a software
 • Podpora nákupu know-how
 • Opatření patentů a licencí

Nemovitosti

Dotovány mohou být například i projekty zaměřené na rekonstrukci nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly.

Dotaci je možné získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj či pro firemní školicí střediska.

Dotace na nemovitosti jsou podnikům rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Podporované oblasti:

 • Dotace na rekonstrukce starých objektů
 • Realizace úsporných opatření
 • Vybudování datového centra
 • Výstavba či rozšíření fotovoltaických elektráren

Zaměstnanci

Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj svých zaměstnanců.

Podporované oblasti:

 • Dotace na vzdělávací programy, licence a software
 • Náklady na vzdělání či rekvalifikaci zaměstnance
 • Dotace na mzdy výzkumných pracovníků
 • Mzdy vývojářů software

Informační technologie

Bez počítačů a internetu se dnes neobejde žádné podnikání. Proto je podpora rozvoje počítačové infrastruktury a ICT projektů jedním z důležitých pilířů EU dotací.

Díky tomu má vaše firma možnost zažádat o dotaci třeba na mzdy vývojářů nebo vybudování datového centra.

Podporované oblasti:

 • Dotace na mzdy vývojářů software
 • Dotace na hardware a software
 • Vybudování datového centra
 • Rozvoj internetové infrastruktury

Energetika

Potřebujete získat podporu v oblasti energetiky či ekologie? Dotaci můžete získat   například na podporu obnovitelných zdrojů energie i na úspory v bytových domech.

Čerpat můžete v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Podporované oblasti:

 • Dotace na rekonstrukce starých objektů
 • Realizace úsporných opatření
 • Dotace na nové stroje a vybavení
 • Výstavba či rozšíření fotovoltaických elektráren
 • Nákup elektromobilu
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Sídlíme v Ostravě a máme klienty po celé Moravě i Slezsku

 

 

Telefon

811 011 011

AVE FINANCE s.r.o.

Místecká 1120/103, Ostrava, 70300

IČ: 01990705
DIČ: CZ01990705

Spisová značka: C 72351 vedená u Krajského soudu v Ostravě