Blog

Dotace na – realizaci úsporných opatření v rámci centrály společnosti TRANSL, v.o.s.

Místo realizace: Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Společnost TRANSL, v.o.s. získala dotaci ve výši 40% na nové technologie a dotaci ve výši 70% na náklady spojené s realizací energetického posudku, projektové dokumentace a výběrových řízení, z celkové částky investice 5 318 870 Kč.

Předmětem realizace projetu je snížení energetické náročnosti podniku žadatele společnosti TRANSL, v.o.s., a to opatřením: pořízení FVE, modernizace osvětlení, modernizace vytápění, výměna odvětrání – vzduchotechnika a pořízení nové technologie.