Blog

Dotace na – Pořízení softwaru a dalšího zařízení pro společnost Moderní škola s. r. o.

Místo realizace: Otice, Moravskoslezský kraj

Společnost Moderní škola s. r. o. získala dotaci ve výši 45 % z celkové částky investice 2.008.370 Kč.

Realizaci projektu si žadatel pořídil Vysokozdvižný vozík, Užitkové vozidlo v kategorii N1 a především Informační a řídící vnitropodnikový systém., čímž docílil zlepšení evidence vstupních a výstupních produktů (zpružnění a zpřesnění skladového hospodářství podniku), zvýšení produktivity práce a také zvýšení bezpečnosti provozu vlivem zlepšení manipulace s materiálem.