Blog

Dotace na inovační voucher pro zpracování aglomeračních odprašků společnosti ECOCOAL, s.r.o.

Místo realizace: Ostrava, Moravskoslezský kraj

Společnost ECOCOAL, s.r.o. získala dotaci ve výši 75% z celkové částky investice 280 000 Kč.

Předmětem projektu bylo provedení návrhu technologie pro zpracování aglomeračních odprašků. Poskytnuté služby zahrnovaly následující aktivity – návrh technologického postupu a příprava vzorku KCl v obchodní kvalitě, analytická kontrola a návrh postupu získání vzácných kovů z produktů zpracování výluhů.