Blog

Dotace na – inovaci dílů VW53 pro automobilový průmysl ve společnosti HOBES, spol.s r.o.

Místo realizace: Horní Benešov, Moravskoslezský kraj

Společnost HOBES, spol. s r.o. získala dotaci ve výši 35% z celkové částky investice 23 088 111 Kč.

Předmětem projektu byla náhrada stávajících technologických postupů, procesů svařování na díly pro automobilový průmysl, postupem progresivnějším a s tím související sériové dodávání dílů pro automobilový průmysl, a to zavedení inovativních produktů.

 V rámci strojního zařízení byly pořízeny následující technologie -Lis 4000 kN vč. stavebních prací, Stanice pro svařování a kontrolu přítomnosti závitu matice, sušička dílů vč. stavebních prací a jeřábová dráha.